Certification

Tuah Effects Sdn Bhd
SSM TESP
Sijil Kontraktor Kerja
Vendor Tanjung Langsat Port
MMHE
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
Technip Appreciation
PTP Vendor
UDA Facility Management
Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera
Vendor Fgv G5
App. HSE Hertel
App Technip Cert
Perakuan Pendaftaran
Vendor Johor Port
App. Johor Port Certificate Appreciation
Johor Port Mooring